• משרד התיירות
  • המשרד לפיתוח נגב גליל
  • כאן קול המוסיקה
  • הרשות לפיתוח הגליל
  • מפעל הפיס
  • יקב הרי גליל