קול קורא מס' 26/21
לאיתור מנהל אמנותי לפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון

מועצה אזורית הגליל העליון מבקשת לאתר מנהל אמנותי, לפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון.
פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון, הינו חלוץ פסטיבלי המוסיקה הקאמרית בארץ, מיסודה של עדית צבי, מתקיים מזה 36 שנים. הפסטיבל הינו מפסטיבלי המוסיקה המוערכים והאהובים ובמסגרתו שילוב ייחודי של חזרות פתוחות לקהל הרחב, קונצרטים בהם ההרכבים נוצרים ונפגשים במהלך הפסטיבל, תכנית מוסיקלית ייחודית לכל המשפחה וקונצרטים בחיק הטבע.
משך הפסטיבל כשבוע ימים והוא מתקיים בגליל העליון.
הכישורים הנדרשים:
- מוסיקאי מקצועי בעל הכרה ומוניטין.
- בעל חזון וסדר יום אמנותי התואם את רוח הפסטיבל.
- ניסיון עשיר, מוכח ומוצלח בבניית תכנים אמנותיים וניהול אמנותי של ארועים מוסיקליים, רחבי היקף ולאורך זמן, בהיקף דומה לפסטיבל.
- ניסיון מוכח בהובלה ובהנחיית יוצרים ונגנים, היכרות קרובה עם העשייה העכשווית ועם האמנים, הנגנים והתזמורות בארץ ובחו"ל.
- ניסיון בעבודה מול רשות מקומית, גופי תרבות ומוסדות ציבוריים בארץ ובחו"ל.
דרישות התפקיד:
- שותפות עם הנהלת הפסטיבל בגיבוש החזון האמנותי של הפסטיבל.
- גיבוש ובניית התוכן האמנותי של הפסטיבל.
- בחירה ואיתור מוסיקאים מהארץ ומחו"ל.
- אחריות ופיקוח על ארגון הפסטיבל, איכות המופעים ורמת המבצעים ועבודה בתיאום מלא עם הפקת הפסטיבל.
- יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל.
- סיוע בבניית שת"פ עם גורמים ממסדיים וחוץ ממסדיים, לתמיכה בפסטיבל, כולל שגרירויות
- שיתוף פעולה מלא עם מערך הפרסום ויחסי הציבור של הפסטיבל, לכל אורך הדרך.

*המועמדים יתחייבו להקדיש זמן למילוי התפקיד, ככל שיידרש.
*המעוניינים להגיש הצעות יפנו לקבלת מסמכי הקול הקורא לדוא"ל rotemm@galil-elion.org.il
*הצעות לתפקיד יוגשו ביחד עם מסמכי הקול הקורא בצירוף קורות חיים וניסיון רלוונטיים, המלצות וכן מכתב פנייה המבטא את החזון ותפיסת העולם האמנותית של המציע.
*ההצעות תוגשנה במעטפות חתומות לתיבת המכרזים במועצה אזורית הגליל העליון וזאת עד ליום 24.5.21 לא יאוחר משעה 16:00.
  • מועצה אזורית הגליל העליון