• משרד התרבות והספורט
  • מועצה אזורית הגליל העליון
  • המשרד לפיתוח נגב גליל